Запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *

Е-СПЕД ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0650-C01, наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 42 000,00 лв., от които 35 700,00 лв. европейско и 6 300,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 08.02.2021 г. до 08.05.2021 г.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.