Карго Застраховки

Карго застраховка – защо да застраховаме товарите си ?
Карго застраховката /застраховка на товари по време на превоз/ обслужва търговския стокообмен, като защитава физически и юридически лица собственици на товари, срещу рисковете по време на превоза.
Застраховат се всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза.
Посредством нашите партньори от ДЗИ, предлагаме застрахователно покритие за загуба, повреда или разноски, дължащи се на възникнало застрахователното събитие, причинено от опасности при пътуването на товарите по суша, въздух и вода.

Препоръчваме Ви да имате карго застраховка дори в случай, че ползвате сертифицирани и надлежно застраховани превозвачи .
Отговорността на превозвача не е гаранция, че ще бъдете адекватно компенсирани в случай на увреждане на стоки при превоз, тъй като при определени обстоятелства превозвачът може да бъде освободен от отговорност. За международния транспорт степента на вредите по съответните международни конвенции е ограничена от теглото на изгубените или унищожени стоки.
Това означава, че обезщетението, платено от превозвача въз основа на неговата отговорност, може да бъде значително по-малко от действителния размер на щетатa.
Отговорността на превозвача е ограничена до 8. 33 СПТ (синтетична валута, която се определя от няколко валути и тежестта на икономиките им в международната търговия) за килограм бруто повредена стока.
Текущо, стойността на обезщетението , дължимо от превозвач по застраховка „Отговорност на превозвача“ при щета , възлиза на около 10.00 EUR на килограм бруто повредена/липсваща стока.
Пример – при стока с тегло 200 кг и фактурна стойност 10 000 лева – обезщетението за увреда на цялата стока, което превозвачът дължи съгласно „Отговорност на превозвача“ се свежда до :
200 * 10 EUR = 2000 евро .
Примерът ясно показва, че обезщетението е недостатъчно.
За да осигурите пълно покритие при евентуални щети, препоръчваме Карго застраховка.

Видове транспортни услуги

Автомобилен транспорт
Вътрешен транспорт
Въздушен транспорт
Морски Транспорт
Митнически услуги
Карго Застраховки

Запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *